EU-Projekte

Fundusze europejskie

Projekt pod nazwą „Wdrożenie na rynek nowej generacji trakcyjnych urządzeń naprężających” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. Przedmiotowy projekt ma na celu wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac B+R przedsiębiorstwa. Przyczyni się to do podniesienia innowacyjności firmy, ponieważ opracowany produkt będzie rewolucyjny w stosunku do wykorzystywanych dotychczas w taborze kolejowym naprężaczy. Wdrożenie technologii przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie o minimum 5 nowych stanowisk pracy. Dywersyfikacja oferty i wykorzystanie najnowszych tendencji rynkowych pozwoli kształtować rzeczywistość w branży i wyprzedzać oczekiwania klientów, podnosząc pozycję rynkową przedsiębiorstwa MABO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 15 077 636,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 919 517,50 PLN